فتح خرمشهر فتح خاک نیست فتح ارزشهای اسلامی است

اگر ملتی بخواهد برای یک حرف حقی مقاومت کند، باید از تاریخ استفاده کند؛ ببیند که در تاریخ اسلام چه گذشت. گذشته، سرمشق است برای ما. مسلمان‏ها ولو این‏که یک عده کمی باشند، وقتی در مقابل خصم خودشان مقاومت کنند، اگرچه خصم آنان، ابرقدرت‏ها هم باشند، پیروزند.

 استقامت؛ شرط رسیدن به مقصد

در این دنیا کسانی‏که برای شرافت خودشان، برای شرافت اهل ملتشان، برای شرافت اسلام، کارهایی را انجام می‏دهند، اگر در دنبالش استقامت داشته باشند، حوادث آن‏ها را نلرزاند، این‏ها به مقاصد می‏رسند. چنان‏چه یک ملتی ایستاد و حق خودش را خواست، سرنیزه نمی‏تواند جلویش را بگیرد.

ملت ایران؛ مقاوم بر سر اصول‏

۲-         تاثیر پیروزی …..

شکست هیمنه دشمن و مردم ایران با فتح خرمشهرثابت کرده‏اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن‏را هرگز نخواهند داشت. ملت ایران همیشه در مقابل شدیدترین حملاتِ تمامی جهانِ کفر علیه اصول انقلابِ خویش مقاومت کرده است.

 

۳-تهدید جدید امریکا …..

امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند در مقابل اراده ملتها

امریکا دشمن پررو و وقیح، است و تنها راه مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است.

۴- دستاورد بزرگ ملت ایران صدور گفتمان حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است

گفتمان امریکا گفتمان جاهلیت است، تحت پوشش الفاظی همچون «حقوق بشر» و «عدم خشونت»، وامکان آشتی و نزدیکی این دوگفتمان به یکدیگر هیچگاه وجود نخواهد داشت زیرا یک گفتمان که امریکا پرچمدار اوست قائل به ظلم و ستیزه گری با ملت ها است، درحالی‌که گفتمان دیگر که انقلاب اسلامی میگوید، قائل به حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است. و نام ملت ایران را در میان ملتها و حتی دولتمردان منصف و مستقل و آزادگان جهان، نامی بلند آوازه و پرافتخار است وملت ایران، عزت خود را به‌وسیله اسلام و حرکت و آرمان های انقلابی بدست آورده است و منزوی کسانی هستند که فقط می توانند با زور و دلار، برخی افراد را جذب خود کنند.

/ 0 نظر / 15 بازدید